ONDERNEMERSCHAP


De overnames
van VORM

Mijn opa en twee van zijn drie zonen – waaronder dus mijn vader – waren ondernemende bouwers die geregeld een ander bedrijf overnamen.

Zo werd in 1962 de betonfabriek de Eem overgenomen, om in 1986 weer verkocht te worden. Ook het CV installatiebedrijf Tezo N.V. werd gekocht om in 1972 weer van de hand te doen. Van grotere betekenis was de overname van aannemingsbedrijf MuWi in 1978. Het hoofdkantoor van het bedrijf was gevestigd naast Van der Vorm Aannemingsbedrijf aan de Heemraadssingel in Rotterdam. Hoewel MuWi aanmerkelijk groter was, maakte het bedrijf nauwelijks winst. MuWi zou nooit integreren in de bestaande bedrijven en werd in 1994 weer verkocht aan IBC in Best.

V.L.A.M

Misschien wel de meest significante overname in de rijke geschiedenis van het familiebedrijf, is de overname van het Vlissingse Aannemingsmaatschappij (V.L.A.M.) in 1965. Daan van der Vorm sr. die vanaf 1952 de directie voerde: “V.L.A.M. had de opdracht om zo’n 5.500 woningen voor het KIV (Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting) in Brabant en omstreken te bouwen. Ruim 2.000 woningen daarvan waren al in aanbouw.”

Misschien wel de meest significante overname in de rijke geschiedenis van het familiebedrijf is die van het Vlissingse Aannemingsmaatschappij (V.L.A.M.) in 1965.”
Daan

V.L.A.M. hield kantoor in Papendrecht, op de locatie waar het huidige kantoor nog steeds is gevestigd. De overname van V.L.A.M. resulteerde niet alleen in een enorme uitbreiding van het opdrachtportfolio, maar tevens in een splitsing van activiteiten op twee locaties. V.L.A.M. werd eerst omgevormd en later samengevoegd met Van der Vorm Aannemingsmaatschappij, waarbij de geschikte personeelsleden van het overgenomen bedrijf aanbleven zodat relevante kennis niet verloren ging. Daarmee ontstond de situatie waarin vanuit Rotterdam alle activiteiten op utiliteitsbouw werden aangestuurd en 'woningbouw onderdak vond bij het samengevoegde bedrijf in Papendrecht. Het is overigens ook in die tijd dat het huidige logo van het bedrijf tot stand is gekomen.

Heemraadsingel, Rotterdam

In Rotterdam verhuisde het kantoor Van der Vorm Aannemingsbedrijf NV van de Mariniersweg naar de Heemraadssingel. De Vlissingse Aannemingsmaatschappij werd na overname omgevormd tot Van der Vorm Woningbouw N.V.. Beide bedrijven zijn in 1983 samengevoegd onder de naam Van der Vorm Bouw B.V. Later zijn alle bouw- en projectontwikkelings–activiteiten geconcentreerd in Papendrecht en bleef de beheermaatschappij (Van der Vorm Vastgoed B.V.) van waaruit alle huurwoningen, winkels en kantoren werden beheerd, achter op de Heemraadssingel.


Over twee weken vertelt mijn vader hoe hij het loon vroeger contant uitbetaalde en met de loonzakjes op de achterbank van zijn auto alle werkplaatsen af ging
.


Groet,


Daan

image

Over het ontwerp van het logo