DE GESCHIEDENIS


Van der Vorm wint Ahoy’-aanbesteding

1 mei 1968, klokslag 15.30 uur. Plaats: het Bouwbureau van Sport- en Tentoonstellingsgebouw Zuidplein aan de Zuiderparkweg 208 te Rotterdam. De dan 42-jarige Daan van der Vorm dient namens gelegenheidsalliantie Van der Vorm-Nedam de aanbieding in voor de bouw van een nieuw Rotterdams sport- en evenementenpaleis: het nieuwe Ahoy’. Na de zitting vertrekt Daan van der Vorm met een reçu in de hand. Er zijn ook andere kandidaten voor de bouw, dus het wachten begint.

Kroon op het nieuwe Rotterdam

De wederopbouw van Rotterdam na het bombardement van 14 mei 1940 werd bepaald op het stadhuis aan de Coolsingel en de Dienst Gemeentewerken op de Veemarkt. Zij bepaalden wie, wat, wanneer en hoe zou gaan bouwen in de stad. Van der Vorm behoorde weliswaar niet tot de inner circle die de grote bouwprojecten verstrekt kreeg, maar het weerhield Van der Vorm er niet van om in 1968 in te tekenen op de kroon op het nieuwe Rotterdam, het Ahoy’.
Ahoy’ moest de zuidelijke oever – altijd al een beetje het achtergestelde kind – een impuls geven. Bovendien miste Rotterdam sinds de afbraak in 1966 van het oude Ahoy’ een sport- en tentoonstellingsruimte met (inter)nationale uitstraling. Een gebouw met prestige, kortom.

“Ik ben naar de wethouder gegaan voor extra geld. Maar hij verdomde het. Toen ben ik in een grote stoel gaan zitten en zei, nou je ziet me hier morgen wel weer zitten als je weer op je werk komt. Want ik gaan niet naar huis voordat je betaalt. ‘s Avonds om 8 uur betaalde hij.”
Daan sr.

VORM schreef geschiedenis

Prestige ook voor de aannemer die de aanbesteding zou winnen. 1 mei ’68 diende Daan van der Vorm zijn aanbieding in en ging met het reçu huiswaarts. Een krappe maand later, op 22 mei 1968, stond bij het College van Burgemeester en Wethouders op de agenda wie het nieuwe Ahoy’ mocht bouwen. In de aantekeningen van de gemeentesecretaris is te lezen: “Aan wethouder Economische Aangelegenheden wordt machtiging verleend om de bouw van de sport- en tentoonstellingshal aan het Zuidplein te gunnen aan de laagste inschrijver n.v. Nedam en Van der Vorm.” Op woensdag 5 juni 1968 schreef Dienst Gemeentewerken de gunningsbrief, ondertekend door stadstimmerman Van den Bergh.

Vorig jaar nog herinnerde de inmiddels overleden Daan van der Vorm zich: “Het gebouw moest plots sneller opgeleverd worden in verband met een zesdaagse wielerwedstrijd die gepland stond. Het was voor die tijd een zeer bijzonder en technisch ingewikkeld gebouw. Sneller betekende dat er geld bij moest, zo’n 2 miljoen gulden. Ik ben naar de wethouder gegaan voor extra geld. Maar hij verdomde het. Toen ben ik in een grote stoel gaan zitten en zei, nou je ziet me hier morgen wel weer zitten als je weer op je werk komt. Want ik gaan niet naar huis voordat je betaalt. ‘s Avonds om 8 uur betaalde hij.”


Ahoy’ opende op tijd op 15 januari 1971. Sindsdien is Ahoy’ uitgegroeid tot dé plek waar sport- en muziekgeschiedenis wordt geschreven.

Het Europese Songfestival in 2020 is het volgende hoofdstuk.