DE RESULTATEN

Trots op onze resultaten

Geconsolideerde omzet -na corona (x € 1.000)

Mogelijke effecten door corona

Geconsolideerde winst voor belastingen-na corona (x € 1.000)

Mogelijke effecten door corona

Werkkapitaal (x € 1.000)

2015 en 2016 zonder proportionele consolidatie samenwerkingen

Garantievermogen (x € 1.000)

Solvabiliteit (o.b.v. garantievermogen)

2015 en 2016 zonder proportionele consolidatie samenwerkingen

Orderportefeuille (x € 1.000.000)

Exclusief omzet uit aannemingsovereenkomsten tussen kopers en derden-aannemers in geval van gescheiden koop en aanneming

Personeelsleden (fte's)

Toename komt primair door aankoop van Bouwbedrijf van Rooijen-Balk

Omzet per fte (x € 1.000)

Afname komt primair door aankoop van Bouwbedrijf van Rooijen-Balk

Duurzaamheidprojecten

Bijna alle projecten van VORM van 2019 en eerder voldoen al aan de gestelde norm voor 2020.

Geconsolideerde balans per 31 december 2019

(na verwerking van het voorstel tot bestemming van het resultaat)

Geconsolideerde winst-en verliesrekening over 2019

De stijging van de personeels- en afschrijvingskosten kan grotendeels worden verklaard uit de overname van Bouwbedrijf Van Rooijen-Balk B.V. van het daarbij behorende aannemingsmaterieel