TERUG-& VOORUITBLIK

Samen maken we het verschil

TERUG-& VOORUITBLIK

Samen maken we het verschil

Familie van bedrijven

De productiebedrijven De productiebedrijven, VORM Bouw, VORM Transformatie en Renovatie en VORM 6D Wonen, samen goed voor een omzet van € 295 miljoen, dragen allemaal bij aan het resultaat van VORM. Deze bedrijven worden door zeer gemotiveerde en betrokken succesvolle leidinggevende teams aangestuurd, waarbij VORM Holding de statutaire directie voert en de coaching doet.

Familie van bedrijven

De productiebedrijven De productiebedrijven, VORM Bouw, VORM Transformatie en Renovatie en VORM 6D Wonen, samen goed voor een omzet van € 295 miljoen, dragen allemaal bij aan het resultaat van VORM. Deze bedrijven worden door zeer gemotiveerde en betrokken succesvolle leidinggevende teams aangestuurd, waarbij VORM Holding de statutaire directie voert en de coaching doet.

Samen maken we het verschil

VORM Transformatie en Renovatie VORM Transformatie en Renovatie herstelt zich na een aantal moeilijke jaren. De focus ligt meer op renovatie dan op transformatie. Duurzame kwaliteit van proces en product moet leiden tot steeds meer opdrachtgevers die VORM Transformatie en Renovatie elke keer opnieuw weten te vinden. We willen steeds meer opschalen van projecten naar buurten, zie ons initiatief van de Buurt Boost, dat kortgeleden is geïntroduceerd.

VORM Bouw VORM Bouw heeft door een nog betere voorbereiding verliesgevende werken achter zich gelaten en richt zich nu weer volledig op uitdagende projecten waarmee zij met hun expertise het verschil kunnen maken. De ambitie blijft om tot de beste bouwers van unieke projecten te blijven behoren. Met onder andere projecten als Houthavens, BOLD en Sluishuis in Amsterdam, Het Terras aan de Maas in Spijkenisse, De Zuid in Scheveningen, De Binck in Den Haag en De Leidse Schans (studentencampus Yours) in Leiden maakt VORM Bouw de mooiste en unieke projecten.

VORM 6D Wonen VORM 6D Wonen dendert door en werkt steeds meer voor derden. Hun conceptwoningen (elk jaar rond de 400 woningen) zijn bij de kopers zeer populair vanwege de kwaliteit, flexibiliteit, duurzaamheid en uitstraling. De zes teams werken extreem compact samen met vaste externe teams met een zeer hoge medewerkersbetrokkenheid en dat leidt tot een zeer grote efficiency en kwaliteit. De wijze waarop dit bedrijf werkt, maakt dat ze op alle onderdelen veel hogere scores halen dan gemiddeld in de branche.

“VORM 6D Wonen dendert door en werkt steeds meer voor derden”

Onze ontwikkelbedrijven

De ontwikkelbedrijven, samen goed voor een omzet van € 235 miljoen (hoofdzakelijk gescheiden koop-aanneming), dragen ook allemaal bij aan het resultaat van VORM. VORM Conceptwoningen VORM Conceptwoningen werkt nauw samen met VORM 6D Wonen, maar laat daarnaast ook derden haar projecten bouwen. In 2019 waren er 285 woningen in aanbouw, waarbij bij start bouw vrijwel altijd alle woningen zijn verkocht. Wel zien we dat we meer tijd moeten nemen tussen de start van de verkoop en de start van de bouw om het proces maximaal in Flow te laten draaien en de klanten de ruimte te geven hun ideale huis samen te stellen. Omdat we voor deze fase ten gunste van de klanten meer tijd willen nemen, gaan we het ontwikkelproces voor de start verkoop verder versnellen.

Onze ontwikkelbedrijven

De ontwikkelbedrijven, samen goed voor een omzet van € 235 miljoen (hoofdzakelijk gescheiden koop-aanneming), dragen ook allemaal bij aan het resultaat van VORM. VORM Conceptwoningen VORM Conceptwoningen werkt nauw samen met VORM 6D Wonen, maar laat daarnaast ook derden haar projecten bouwen. In 2019 waren er 285 woningen in aanbouw, waarbij bij start bouw vrijwel altijd alle woningen zijn verkocht. Wel zien we dat we meer tijd moeten nemen tussen de start van de verkoop en de start van de bouw om het proces maximaal in Flow te laten draaien en de klanten de ruimte te geven hun ideale huis samen te stellen. Omdat we voor deze fase ten gunste van de klanten meer tijd willen nemen, gaan we het ontwikkelproces voor de start verkoop verder versnellen.

VORM Transformatie en Ontwikkeling VORM Transformatie en Ontwikkeling blijft goed presteren. Wel zien we dat het steeds lastiger wordt goede ontwikkeltransformaties te verwerven, waardoor de omvang afneemt. Het team werkt nauw samen met de andere VORM-bedrijven, zodat de noodzakelijke efficiency gewaarborgd blijft. Met het nieuwe initiatief van de Buurt Boost en de samenwerking met derden en de andere VORM-bedrijven verwachten we VORM Transformatie en Ontwikkeling succesvol te kunnen houden. De bovengenoemde ontwikkelbedrijven, VORM Transformatie en Ontwikkeling en VORM Conceptwoningen, werken ook met een eigen leidinggevend team waarin de korte lijnen en de grote betrokkenheid blijvend succes garanderen. VORM Ontwikkeling VORM Ontwikkeling is veruit ons grootste ontwikkelbedrijf. Zij ontwikkelt alle unieke projecten vanuit tenders en aankopen. De projecten in Houthaven, BOLD, Sluishuis, De Puls en Oostenburg in Amsterdam en de projecten in de Binckhorst en andere locaties in den Haag staan onder andere onder de hoede van de teams van VORM Ontwikkeling. Zij werken veel samen met VORM Bouw, maar laten ook veel projecten realiseren door derden, die – indien mogelijk – zo vroeg mogelijk worden ingeschakeld en daarmee maximaal hun expertise kunnen inbrengen en de tijdbesteding van VORM beperken zodat de efficiency van onze organisatie gewaarborgd blijft.

“Minimaal 70% van de te verwerven projecten moet uit betaalbare woningen bestaan”

In 2019 ondervonden we bij grote complexe projecten in transformatiegebieden veel hinder van de te beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit in combinatie met de complexe planologische omstandigheden. Ontwikkelen binnen vastgestelde bestemmingsplannen en vastomlijnde kaders is aanzienlijk eenvoudiger dan ontwikkelen in transformatiegebieden zonder bestemmingsplannen en zonder vastomlijnde kaders met heel veel andere belangen van de zittende functies. In 2019 hebben we dan ook besloten om onze organisatie aan te passen om de beschikbare kennis effectiever in te zetten door topteams te maken waarin de leiders en de medewerkers met hun inhoudelijke kennis ook daadwerkelijk die kennis direct in de projecten inzetten. Dus korte lijnen, met grote betrokkenheid onder eind verantwoordelijkheid van haar directeur en de inhoudelijke betrokkenheid en coaching vanuit VORM Holding. KYP Flow De geformeerde teams werken alle met KYP Flow (een product van KYP en VORM gezamenlijk), hierin zijn het basisproces, formats en best practices vastgelegd. Door gebruik van KYP Flow kunnen de teams zich focussen op de inhoud van het project en is direct inzichtelijk waar hulp nodig is. Met de organisatieaanpassing wordt nog meer dan voorheen via KYP Flow een eenduidige werkwijze en kennisuitwisseling tussen de teams geborgd. KYP Flow stellen we ook beschikbaar aan derden.

Overige VORM-Bedrijven Naast deze bedrijven blijven ook VORM Vastgoedonderhoud, VORM Materieel, VORM Collectief, VOCON Engineering, VORM Kopersadvies en VORM Sales & Finance hun prestaties verbeteren. Zij leveren in hun ondersteuning een zeer belangrijke bijdrage aan de andere VORM-bedrijven en onze klanten.

Afdeling Concepten

De afdeling Concepten werkt samen met alle VORM-bedrijven om ons orderboek op een uitstekend niveau te houden. In 2019 hebben we ons ten doel gesteld ons meer te richten op betaalbare woningen. Minimaal 70% van de te verwerven projecten moet uit betaalbare woningen bestaan en daarnaast wilden we naast wonen ons ook meer op kantoren gaan richten én ook vooral projecten maken waarin we totaalconcepten in de plinten kunnen aanbieden, zodat naast wonen er voldoende aanbod is van eten en drinken, relaxen en sport en dienstverlening. In 2019 is het ons gelukt om ons orderboek verder te laten toenemen naar € 2,7 miljard. Met het project De Puls op een toplocatie op de Amsterdamse Zuidas hebben we ook een plekje veroverd in de top van de kantorenmarkt.

Tevens speelt de afdeling Concepten vaak een belangrijke rol waar het gaat om ingewikkelde processen in projecten en om nieuwe initiatieven binnen VORM uit te rollen. Overige afdelingen De afdelingen Finance,  Garantie, VORMlab,  secretariaten, receptie en operations, waaronder HR, ICT, Innovatie en Klant- en Bedrijfscommunicatie vallen, maken het als de smeerolie van de organisatie mogelijk dat de bedrijven optimaal kunnen presteren. Ze opereren in de luwte en vaak buiten het zicht van onze opdrachtgevers en klanten, maar zonder hen zouden we niet kunnen excelleren.

Samen innoveren

Naast de bestaande bedrijven zijn er ook weer nieuwe bedrijven opgericht en verworven. Homeblocks Met Homeblocks (samen met Giesbers Holding, in 2020 is ook TBI toegetreden) maken we prefab badkamers en technische ruimten compleet afgemonteerd in de fabriek die we als dozen de ruwbouw in schuiven.

Bouwbedrijf Van Rooijen & Balk Met Bouwbedrijf Van Rooijen & Balk hebben we een gevelspecialist voor metselwerken in huis gehaald. Met 120 vaste medewerkers en een flexibele schil van 170 topvaklieden hebben wij een sterke speler in de markt van metselbedrijven verworven. Zij bedienen ongeveer 20% van de markt van gevelmetselwerk en hebben zich vorig jaar gericht op het totaal ontzorgen van de bouwbedrijven waarvoor ze werken. Ongeveer 25% van hun productie is in opdracht van VORM-bedrijven, voor de rest van hun capaciteit blijven ze zich inzetten voor onze collega-bouwers.

VORM 2050 Met VORM 2050 (mei 2019 opgericht) hebben we de ambitie om de doorlooptijden van ontwikkelen en bouwen met 50% te versnellen en de stichtingskosten met 20% te verlagen. Inmiddels hebben zij de eerste projecten onder hun hoede. Ostate Onder de naam Ostate hebben we samen met OMRT een softwarebedrijf opgericht waarmee we verwachten binnen een jaar vier modules op te leveren die zich richten op softwarematige stedenbouwkundige massastudies, energie-efficiency- en comfort-/ gezondheidsstudies in de gebouwde omgeving, engineering van ontwerpen van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten en hightech analyses van de gebouwde omgeving. We verwachten de doorlooptijd van het ontwikkelen met 75% te reduceren en de duurzaamheid en energie-efficiëntie verder te kunnen vergroten en projecten verregaand te kunnen optimaliseren.

Samen innoveren

Naast de bestaande bedrijven zijn er ook weer nieuwe bedrijven opgericht en verworven. Homeblocks Met Homeblocks (samen met Giesbers Holding, in 2020 is ook TBI toegetreden) maken we prefab badkamers en technische ruimten compleet afgemonteerd in de fabriek die we als dozen de ruwbouw in schuiven.

Bouwbedrijf Van Rooijen & Balk Met Bouwbedrijf Van Rooijen & Balk hebben we een gevelspecialist voor metselwerken in huis gehaald. Met 120 vaste medewerkers en een flexibele schil van 170 topvaklieden hebben wij een sterke speler in de markt van metselbedrijven verworven. Zij bedienen ongeveer 20% van de markt van gevelmetselwerk en hebben zich vorig jaar gericht op het totaal ontzorgen van de bouwbedrijven waarvoor ze werken. Ongeveer 25% van hun productie is in opdracht van VORM-bedrijven, voor de rest van hun capaciteit blijven ze zich inzetten voor onze collega-bouwers.

VORM 2050 Met VORM 2050 (mei 2019 opgericht) hebben we de ambitie om de doorlooptijden van ontwikkelen en bouwen met 50% te versnellen en de stichtingskosten met 20% te verlagen. Inmiddels hebben zij de eerste projecten onder hun hoede. Ostate Onder de naam Ostate hebben we samen met OMRT een softwarebedrijf opgericht waarmee we verwachten binnen een jaar vier modules op te leveren die zich richten op softwarematige stedenbouwkundige massastudies, energie-efficiency- en comfort-/ gezondheidsstudies in de gebouwde omgeving, engineering van ontwerpen van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten en hightech analyses van de gebouwde omgeving. We verwachten de doorlooptijd van het ontwikkelen met 75% te reduceren en de duurzaamheid en energie-efficiëntie verder te kunnen vergroten en projecten verregaand te kunnen optimaliseren.

Deze vier nieuwe bedrijven binnen de VORM-groep zijn gericht op het sneller kunnen realiseren van betaalbare woningen door het versnellen (ontwikkelen en bouwen in twee tot drie jaar in plaats van vier tot zes jaar) en het verkorten en slimmer inzetten van de keten. Wij gaan dit bereiken door alle handelingen die niet leiden tot echte klantwaarde te elimineren en door parametrische ontwerpen en meer modulair en prestatie gericht te ontwerpen. Kortom, door onszelf en onze ketenpartners uit te dagen wonen weer betaalbaar te maken voor iedereen.

“Met VORM 2050 hebben we de ambitie om de doorlooptijden van ontwikkelen en bouwen met 50% te versnellen en de stichtingskosten met 20% te verlagen, om de woningen weer betaalbaar te maken voor iedereen.”

Maximale duurzaamheid Uiteraard streven wij hierbij naar maximale duurzaamheid en steeds meer aandacht voor circulariteit en gezond leven en wonen. Vergroening van de stedelijke gebieden en werk- en leefkwaliteit in de plinten spelen hierbij tevens een belangrijke rol. Nu maken we elk jaar ongeveer 1.500 tot 2.500 woningen, waarvan gemiddeld 60% betaalbaar. Vanaf 2025 stellen we ons ten doel elk jaar 5.000 betaalbare en duurzame woningen te ontwikkelen. Wij geloven in een duurzaam Nederland met een thuis voor iedereen. Sustainable Development Goals In 2019 is daarom besloten de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te hanteren om verder vorm te geven aan ons MVO en duurzaamheidsbeleid. Dat is een ambitieus pakket van 17 doelstellingen voor een wereldwijde duurzaamheidsagenda. Daarmee willen we ons verantwoorden naar onze omgeving, over de bijdrage die wij leveren aan de maatschappij. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze stakeholders willen wij inzichtelijk maken aan welke maatschappelijke opgaven wij kunnen en willen bijdragen. In onze ogen lenen de SDG’s zich daar uitstekend voor. Ze bieden ons de kans om onze businessmodellen te versterken, vooral op het gebied van maatschappelijke waardecreatie en aldus financieel rendement en maatschappelijke impact tegen elkaar af te wegen. In 2020 zal dit beleid verder vorm krijgen.