VOORWOORD

Met grote trots

VOORWOORD

Met grote trots

Met grote trots presenteren wij u onze jaarcijfers 2019. Wij hebben ons als VORM voor het zevende jaar op rij kunnen verbeteren. De omzet steeg naar € 449,8 miljoen (+18%) en de winst voor belasting steeg naar € 45 miljoen (+28%). Ons orderboek steeg van € 2 miljard naar € 2,7 miljard (+35%). Dat gaat dan in totaal om 13.000 woningen (waarvan 4.000 woningen in aanbouw en 9.000 woningen nog te starten) en 80.000 m² BVO commercieel (waarvan 15.000 m² BVO in aanbouw). Het aantal betaalbare woningen waarmee we nog moeten starten is gestegen naar 6.500 woningen. Daarmee is 72% van de te starten woningen betaalbaar (sociale en middendure huur).

Je zou het bijna gewoon gaan vinden dat wij ons als VORM-organisatie elk jaar verbeteren. De werkelijkheid is anders, 2019 was geen gemakkelijk jaar. De problemen rond het landelijke stikstofdossier. De afnemende vraag naar dure woningen. De torenhoge bouwkosten, mede veroorzaakt door het stapelen van ambities en eisen vanuit de overheid. De uitdagende concurrentie bij tenders. Het blijvende tekort aan vakmensen op de bouwplaats, bij installateurs, bij partners, toeleveranciers en op kantoor. De dramatische files die ons land voortdurend ontwrichten. Ons onvermogen als bouw- en ontwikkelbranche om woningen te ontwikkelen voor de grootste doelgroep van kopers die tot € 325.000 kunnen betalen. Het tekort aan ambtenaren bij gemeenten om alle plannen op tijd te kunnen begeleiden. De enorme druk op adviseurs, waardoor de kwaliteit van de noodzakelijke perfecte voorbereiding onder druk komt. En nog veel meer uitdagende omstandigheden.

Ondanks al deze uitdagingen is het onze medewerkers samen met onze partners en onze opdrachtgevers gelukt deze mooie resultaten te behalen.

Tot voor de coronacrisis hadden wij de ambitie om ons in 2020 verder te verbeteren. Naast de verbetering in omzet, winst en duurzaamheid willen we ook de betaalbaarheid en de snelheid van ontwikkelen en bouwen verder verbeteren. Door de coronacrisis zullen we mogelijk de winst- en omzetdoelen voor 2020 – en mogelijk ook daarna – moeten bijstellen. Onze doelen om nog duurzamer, betaalbaarder en sneller te ontwikkelen en bouwen laten wij in geen geval los; zij worden immers nóg belangrijker om een bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen en bouwen van steden en gemeenschappen voor de toekomst.

Zoals wij bij VORM altijd maar blijven herhalen: winst en omzet zijn geen doel op zich. Het is het gevolg van ons handelen, ons gezamenlijke doen, doen en nog eens doen. Een klein beetje inspiratie en heel veel inzet en transpiratie. Dankzij de creativiteit en het doen staan we er uitstekend voor, wat de coronacrisis ons ook gaat brengen. Onze toekomstige weerbaarheid zit natuurlijk in onze financiële ratio’s, maar nog belangrijker is onze wendbaarheid bij onverwachte en snel veranderende omstandigheden. Wij hebben in het verleden bewezen daar goed mee uit de voeten te kunnen en gaan dat natuurlijk weer laten zien.

2020 en 2021 worden misschien wel de meest uitdagende jaren in de historie van VORM, maar onze creativiteit, wendbaarheid en het doen maakt dat we samen met al onze medewerkers, partners (bouwers, onderaannemers, leveranciers, co-makers, adviseurs), opdrachtgevers en klanten ook in 2020 en 2021 gaan excelleren.

Grote dank aan al onze medewerkers en alle andere stakeholders voor jullie bijdrage aan dit succes.

Hans Meurs en Daan van der Vorm