Beste relatie,

Wie jarig is en 100 jaar wordt, mag feest vieren. Dat deden wij, samen met alle mensen en partijen die het mogelijk hebben gemaakt dat we na 100 jaar nog steeds actief, innovatief en springlevend zijn. Daarom danken wij iedereen voor de aanwezigheid tijdens ons jubileumfeest en de goede samenwerking van de afgelopen jaren. Want alleen dankzij jullie vakmanschap, inzet en betrokkenheid is het mogelijk om op een gezonde manier 100 jaar te worden.Maar we blikken niet alleen terug. We kijken vooral graag samen met jullie vooruit. De verhalen en anekdotes uit de 100-jarige historie zorgen voor de verbinding en vormen wat ons betreft het fundament voor de toekomst. Vandaag blikken we nog even terug op ons feest.

Hans & Daan